En lyckad Kick-off

En nystart på verksamhetsåret. Det är nu verksamhetens resultat gås igenom och förväntningarna på kommande år läggs fram. Nu är det dags för att se framåt och synliggöra möjligheterna som företaget och dess personal strå inför. Det är nu som

Skön mötesmiljö

Skön mötesmiljö Det finns alltid nya tankar om hur ett möte kan se ut, och på de många konferensanläggningarna runt omkring i Sverige föds idéer regelbundet. När sommaren är ett faktum ökar mötesmöjligheterna och det största rummet, utomhus, blir tillgängligt